Vuokrausehdot

Rauhalan Luontolomat noudattaa kohteiden vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Vuokralainen sitoutuu näihin vuokrausehtoihin maksamalla varausmaksun.

Varaus ja maksuehdot

Varausmaksu on 25% koko vuokrahinnasta.

Varauksen voi tehdä netissä, sähköpostilla tai puhelimitse. Maksun voi suorittaa nettimaksuna tai laskulla, joka lähetetään asiakkaan sähköpostiin. Vahvistus varauksesta lähetetään aina asiakkaan sähköpostiin. Asiakkaan tulee maksaa vähintään varausmaksu varauksen yhteydessä. Loppulasku lähetetään asiakkaan sähköpostiin tai myös sen voi suorittaa verkkomaksuna. Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti, jolloin vahvistus lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti.

Loppulaskussa on lomakohteen omistajan nimi ja yhteystiedot, sekä ajo-ohje ja avainpiilon avauskoodi.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun (25 % lomakohteen vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä tai varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua.

Jos loman alkuun on alle 28 päivää, maksetaan koko vuokrahinta yhdellä kertaa.

Vuokralaisen täytyy olla varauksen teko hetkellä vähintään 20 vuotias.

Peruutusehdot

Peruutus on tehtävä aina kirjallisesti. Jos asiakas peruu varauksen, varausmaksua ei palauteta. Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen varauksen alkua, veloitetaan koko vuokrahinta.

Vain jos kyseessä on ylivoimainen este (Force Majeure), voi varauksen perua. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Peruutukset  epidemian tai pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten johdosta

Maailmanlaajuisen tai paikallisen COVID-19 (koronavirus) epidemian tai pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten johdosta aiheutuneissa peruutuksissa noudatetaan lisäksi seuraavia ehtoja.

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana sen perusteella, että asiakas ei pääse saapumaan majoituspaikkaan varauksen ajankohtana sen takia, että asiakkaan lähtömaan valtio tai Suomi majoituspaikan sijaintivaltiona ovat asettaneet matkustusrajoituksia epidemian tai pandemian takia, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan. Matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure – tilannetta, koska epidemiassa / pandemiassa asetettavat kansainväliset / kansalliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia.  

Suosittelemme lisäksi huolehtimaan oman matkavakuutuksen voimassaolosta ja selvittämään vakuutuksen ehdot omasta vakuutusyhtiöstä.

Oleskelu vuokrakohteessa

Vuokrakohteen käyttö

Vuokrakohde on vuokralaisen käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivänä yleensä klo 16:00 alkaen aina lähtöpäivään klo 12:00 asti. Kohdekohtaisia poikkeuksia voidaan sopia erikseen.

Mikäli vuokralainen ei poistu vuokrakohteesta sovittuun kellonaikaan mennessä, veloitetaan vähintään 20 €/alkava lisätunti. Tätä veloitusperiaatetta voidaan käyttää myös sovittaessa varauskalenterissa määriteltyihin vuokrauksen alkamis- tai päättymiskohtiin asiakaskohtaisia poikkeuksia.

Vuokrakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu kunkin kohteen kohdalla vuodepaikkamääränä ja mitä on sovittu varaustilanteessa. Jos henkilömäärä ylittyy esim. juhlien vuoksi tilapäisesti, tulee tästä sopia omistajan kanssa erikseen.

Vuokrakohteiden läheisyydessä asuvat naapurit on huomioitava etenkin klo 22-07 välisenä aikana, jolloin naapureille kuuluva metelöinti ja kovaääninen musiikin soittaminen on kielletty.

Kaikkien vuokrakohteessa yöpyvien on täytettävä lain vaatima matkustajailmoitus. Löydät matkustajailmoituslomakkeita mökin ohjekansion muovitaskusta. Jätä lähtiessäsi täytetyt matkustajailmoituksen ruokapöydälle.

Vuokratun jakson edelleenvuokraus ei ole sallittua ilman kirjallista sopimista vuokranantajan kanssa.

Liinavaatteet ja varustus

Mökki vuokrataan kalustettuna. Keittiö- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan. Myös wc-paperi ja siivousaineet kuuluvat vuokraan. Vuokra ei sisällä saippuaa tai muita hygieniatarvikkeita.

Sängyissä on käytettävä aina lakanoita. Liinavaatteet eivät sisälly mökin vuokrahintoihin. Halutessasi voit vuokrata itsellesi lakanat ja pyyhkeet. Suositeltavaa on tilata liinavaatteet varauksen yhteydessä.

Huomaathan, että makuupussi ei korvaa liinavaatteita. Mikäli sängyissä on nukuttu ilman lakanoita, veloitamme liinavaatevuokrauksen hinnan ja lisäksi joudumme tarpeen mukaan veloittamaan petauspatjojen, tyynyjen ja peittojen pesetyksen.

Mökille on hankittu varusteita ja tarvikkeita viihtyvyyden lisäämiseksi. Mikäli mainitsemistamme varusteista joku puuttuu tai on epäkunnossa, pyritään se mahdollisuuksien mukaan kohtuullisessa ajassa toimittamaan tai korjaamaan. Vuokranantaja ei kuitenkaan vastaa välineiden toimivuudesta eikä ole asiakkaalle korvausvelvollinen mikäli välinettä ei vuokra-aikana ole käytettävissä. Mahdolliset poikkeamat tästä tulee sopia kirjallisesti.

Tupakointi ja lemmikit

Tupakointi vuokrakohteen sisätiloissa ja terasseillakin on ehdottomasti kielletty. Natsat tulee laittaa asianmukaisesti metalliastiaan, eikä niitä saa heitellä pihaan. Mikäli joudumme keräämään tupakannatsoja vuokralaisten jälkeen pihalta, tehdystä siivoustyöstä veloitetaan erillinen maksu.

Lemmikit ovat yleensä mökille tervetulleita, mutta lemmikistä tulee aina mainita varauksen yhteydessä. Lemmikistä peritään lemmikkimaksu, joka on 10 €/vrk lemmikkiä kohden. Jos olet itse kovin allerginen, voit tarkistaa meiltä ajankohdan, jolloin mökillä on viimeksi ollut lemmikkejä. Jos otat lemmikin mökille mukaan, on tärkeää varmistaa, että lemmikki ei aiheuta kohteessa vahinkoa ja että lemmikin mahdolliset jätökset korjataan pois kohteen pihapiiristä. Jos lemmikki aiheuttaa vahinkoa mökillämme, ota heti yhteyttä, niin saamme sovittua vahinkojen korvauksesta yhteistyössä.

Jätehuolto

Pakkaa jätteet tiiviisti, jotta jäteastiaan mahtuisi mahdollisimman paljon. Sulje jäteastian kansi huolellisesti, jotta luontokappaleet eivät pääse jäteastiaan tai levittelemään jätteitä.

Lajittele jätteet jo keittiössä! Biojäte, muovi, metalli, pahvi ja poltettava sekäjäte erikseen.

Siivous

Mökin siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse, ellei muuta ole tilauksen yhteydessä sovittu ja veloitettu. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu huolellisesti ja vuokranantaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on vuokranantajalla oikeus periä 200 € suuruinen siivousmaksu.

Vuokralaisen on välttämätöntä noudattaa yleistä siisteyttä loma-asunnon sisätiloissa sekä lähiympäristössä. Vuokrakohde tulee jättää samaan kuntoon, kuin se oli vuokralaisen saapuessa paikalle. Ennen lähtöä vuokralaisen tulee pestä tiskinsä, viedä roskapussit niille määrättyyn paikkaan ja laittaa huonekalut oikeille paikoilleen. Jos hoidat siivouksen itse lue tarkemmat siivousohjeet mökkikansiosta tai sähköpostistasi.

Suosittelemme siivouspalvelun tilaamista varauksen yhteydessä.

Valitukset, korvausvelvollisuus ja ylivoimainen este

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua jo loman aikana suoraan vuokranantajalle.

Vuokralaisen vastuu

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Mikäli vuokralainen kieltäytyy korvaamasta lomakohteessa aiheuttamiaan vahinkoja loma-asunnon omistajalle, tekee omistaja ilkivallasta rikosilmoituksen poliisille. Ulkomaalaisten kohdalla tiedot annetaan myös tulliin sekä Suomen konsulaattiin ulkomailla.

Vuokranantajan vastuu ja oikeudet

Vuokraaja ei vastaa mahdollisista ajoittaisista toimintahäiriöistä tai esitteissä esiintyvistä tieto- tai asiavirheistä aiheutuneista vahingoista. Korvausvastuu rajoittuu korkeintaan asiakkaalta perittyyn hintaan.

Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne.), joka ei ole johtunut vuokranantajasta, ja jonka seurauksia ei kohtuudella ole voitu estää.

Vuokranantaja varaa oikeuden oikaista esitteen hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos lomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Taataksemme mahdollisimman hyväkuntoisen mökin asiakkaillemme, varaamme mahdollisuuden tehdä huoltotöitä asiakkaan saapumiseen saakka ja puoli tuntia sen jälkeen. Pieniä huoltotöitä saatamme joutua tekemään myös muulloin vuokrausjakson aikana.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisätietoa kuluttajariitalautakunnan toiminnasta ja ilmoituksen jättämisestä osoitteessa www.kuluttajariita.fi.